Pradžia > Naujienos > Antverpeno universiteto delegacijos apsilankymas

Antverpeno universiteto delegacijos apsilankymas

AUTORIUS: Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius

Naujo semestro pradžia prasidėjo jau tradicija tapusiu mokslinių renginių ciklu „Teisės mokslo pavasaris“.  Šios savaitės svarbiausi renginiai buvo mokslinė-praktinė konferencija „Baudžiamosios justicijos tyrimai“ ir renginiai įvairiomis tarptautinėmis temomis, susijusiomis su delegacijos iš Antverpeno universiteto, UAntwerp (Belgija) vizitu.

Vasario 6-8 d. Antverpeno universiteto teisės fakulteto dekanas prof. dr. Dirk Vanheule, garbės prorektorius prof. dr. Johan Meeusen ir profesorius dr. Gert Staetmans lankėsi VU Teisės fakultete. Tris dienas trukęs vizitas buvo skirtas susipažinti su Lietuvos teisine sistema, dalintis mokslinėmis idėjomis, taip pat aptarti įvairius bendradarbiavimo būdus, pavyzdžiui, apsikeitimo programas doktorantams, podoktorantams ir tarptautiniams studentams.

Svečiai iš Antverpeno universiteto lankėsi Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme. Teismo pirmininkas prof. dr. Dainius Žalimas apžvelgė konstitucionalizmo vystymąsi, Konstitucinio Teismo funkcijas ir įvairias naujoves, įdiegtas ar diegiamas Lietuvos teismuose. Teisėjas taip pat papasakojo apie labai svarbų įvykį, t. y. Pasaulinio konstitucinės justicijos konferencijos kongresą Nr. 4, kuris vyks kitą rudenį Vilniuje.

Apsilankymo Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme metu (LVAT) svečiai susitiko su pirmininko pavaduotoju doc. dr. Irmantu Jarukaičiu. Teismo vadovas kartu su teisėjais Ramūnu Gadliausku, Dalia Višinskiene ir teismų praktikos departamento vadove Audrone Gedmintaite pristatė naujausius LVAT pokyčius, administracinių teismų kompetenciją ir naujausias teismų praktikos tendencijas. Susitikimą su Belgijos mokslininkais vainikavo diskusija apie bendradarbiavimo tarp LVAT ir Konstitucinio Teismo ypatumus.

Svečiai iš Antverpeno taip pat dalyvavo keliuose moksliniuose renginiuose šiandien itin aktualiomis ES temomis, pavyzdžiui, susitikime su fakulteto mokslininkais dėl ES migracijos, diskusijoje „Naujausi pasauliniai teisinių sistemų iššūkiai“, kurioje dalyvavo doktorantai ir jaunieji mokslininkai. Taip pat prof. dr. Johan Meeusen skaitė paskaitą „ES įstatymų konfliktas: nauji sprendimai naujoms problemoms“, kurioje apsilankė gausus studentų ir dėstytojų būrys.

Fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis tikisi, kad vizito metu aptartos bendradarbiavimo galimybės ilgai netrukus virs partnerystės su Antverpeno universitetu projektais.