Pradžia > Naujienos > VU TF komanda Rygoje ruošėsi Willem C. Vis komercinio arbitražo inscenizacijos konkursui

VU TF komanda Rygoje ruošėsi Willem C. Vis komercinio arbitražo inscenizacijos konkursui

2019 m. kovo 1-2 d. VU TF komanda dalyvavo Rygoje jau 13 kartą organizuotame pasirengimo Willem C. Vis tarptautinio komercinio arbitražo inscenizacijai konkurse. Pati Willem C. Vis tarptautinio komercinio arbitražo inscenizacija vyks balandžio mėnesį Vienoje.

Rygoje organizuotame paruošiamajame konkurse šiais metais varžėsi itin stiprios komandos iš Vokietijos, Šveicarijos, Suomijos, Baltarusijos, Rusijos ir, žinoma, Latvijos. Teisės fakulteto komandai, susidedančiai iš V kurso studentų Monikos Sirvydytės, Evelinos Nedzinskaitės, Eglės Masytės, Jurgio Bartkaus ir Tomo Stundžio, teko grumtis su Baltarusijos valstybinio universiteto, Bairoto universiteto (Vokietija), Sankt Peterburgo aukštosios ekonomikos mokyklos, Helsinkio universiteto ir Gyseno Justo Lybigo universiteto komandomis.

Willem C. Vis tarptautinio komercinio arbitražo inscenizacijai VU TF komanda intensyviai ir rimtai ruošiasi jau nuo spalio mėnesio. Šių metų konkurse nagrinėjama byla skirta arbitražo įgaliojimų pagal sutartį ir nacionalinę teisę santykio problematikai (procesinis aspektas) bei rebus sic stantibus instituto taikymo problematikai pagal UNIDROIT principuose bei Vienos konvencijoje dėl tarptautinio pirkimo-pardavimo sutarčių įtvirtintas taisykles (materialinės teisės aspektas).

Konkursui VU TF komandai padeda ruoštis lektorė Eglė Zemlytė ir daugkartinis inscenizacijų dalyvis advokatų profesinės bendrijos „Motieka ir Audzevičius“ vyresnysis teisininkas bei Londono Queen Mary universiteto doktorantas Denis Parchajev.

Linkime sėkmės komandai inscenizacijojs konkurse Vienoje!