Pradžia > Mokslas > Mokslinės teminės grupės (MTG)

Administracinės teisės sistemos pokyčiai: adaptyvios lyderystės viešajame administravime link

NAUJIENOS

Tikslinamas ir plečiamas subjektų, turinčių teisę kreiptis dėl norminių administracinių aktų teisėtumo, ratas, 2021-06-16

Dėl ABTĮ nuostatų, susijusių su skundo padavimo terminais ir jų atnaujinimu, konstitucingumo Konstitucinis Teismas nepasisakys, 2021-06-14

Tarptautinio vebinaro „Administracinio teismo teisėjo atsakomybė“ svarbiausios mokslinės įžvalgos, 2021-05-18

LVAT perduoda Konstituciniam Teismui vis daugiau su socialine apsauga susijusių klausimų, 2021-05-08

G. Strikaitė-Latušinskaja. Asmens duomenų tvarkymo teisėtumas: sutikimas, 2021-04-14

Po ilgos pertraukos LVAT vėl teiks išvadą dėl savivaldybės tarybos nario priesaikos sulaužymo, 2021-04-09

Konstitucinis Teismas nespręs dėl ABTĮ, GPMĮ ir MAĮ nuostatų konstitucingumo pagal individualius konstitucinius skundus, 2021-03-18

Nacionalinio lygmens viešosios konsultacijos dėl atvirų duomenų ir skaitmeninės transformacijos, 2021-03-17

Nuo 2021 m. pradžios – net keturi LVAT pasikreipimai į ESTT, 2021-03-16

E. Burbaitė. ESTT spręs dėl advokatų pareigos pranešti apie tarpvalstybinius mokestinius susitarimus, 2021-03-15

Administracinės teisės klausimai Konstituciniame Teisme: individualių konstitucinių skundų apžvalga, 2021-03-03

Veido atpažinimo technologijos – europietiško požiūro formavimo procesas, 2021-02-28

Ant LVAT teisėjų stalo – norminės bylos koronaviruso infekcijos valdymo, aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžio apskaičiavimo klausimais ir kt., 2021-02-26

J. Paužaitė-Kulvinskienė. “Bylinėjimosi mentaliteto su valstybe” pokytis į “kompromisų paieškos mentalitetą” arba kas naujo teisės aktuose dėl administracinių ginčų mediacijos nuo 2021 m.?, 2021-02-24

J. Paužaitė-Kulvinskienė, A. Andrijauskaitė. Gero administravimo principas: sąsajumas su Europos Sąjungos teise ir “atspindžiai” Lietuvos administracinių teismų praktikoje (II), 2021-02-10

A. Rakowska-Trela, A. Juškevičiūtė-Vilienė. Abortų draudimas Lenkijoje – prieštaringas Konstitucinio Tribunolo nutarimas pagaliau paskelbtas (III dalis – epilogas?), 2021-02-08

J. Paužaitė-Kulvinskienė, A. Andrijauskaitė. „Paneuropiniai” gero administravimo principai Europos Tarybos sistemoje, 2021-02-03

A. Rakowska-Trela, A. Juškevičiūtė-Vilienė. Abortų draudimas Lenkijoje – prieštaringo Konstitucinio Tribunolo nutarimo nepaskelbimo pasekmės (II dalis), 2020-12-07

Europos Žmogaus Teisių Teismas pirmą kartą sprendė dėl pareiškimo, kuriuo ginčijamos priemonės kovai su viruso Covid-19 plitimu, priimtinumo, 2020-12-04

Konstitucinis Teismas nespręs dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 1 ir 2 dalių konstitucingumo, 2020-11-27

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmą kartą atnaujino bylos procesą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetui pripažinus, kad Lietuvos Respublikos teismo sprendimu buvo pažeista Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte nustatyta asmens teisė, 2020-11-24

Plečiama administracinio teismo kompetencija – nuo 2020 m. lapkričio 1 d. sankcionavimo procedūra taikoma ir tabako gaminių kontrolės veiksmams, 2020-11-20

Nuo lapkričio 1 d. įsigaliojo nauja Viešojo administravimo įstatymo redakcija, 2020-11-18

A. Rakowska-Trela, A. Juškevičiūtė-Vilienė. Abortų draudimas Lenkijoje – prieštaringas Konstitucinio Tribunolo nutarimas, 2020-10-24.

PAGRINDINĖS TYRIMŲ SRITYS

 • Transformuojantis technologijų poveikis viešajame administravime;
 • Viešojo administravimo instituciniai ir funkciniai modeliai;
 • Administracinės justicijos veiksmingumo didinimas.

TYRĖJŲ GRUPĖ

ORGANIZUOTOS MOKSLINĖS KONFERENCIJOS

PROJEKTAI

DISERTACINIAI PROJEKTAI

 • STRIKAITĖ, Goda. Dirbtinio intelekto panaudojimo prielaidos įgyvendinant valstybės viešąsias funkcijas, 2019-2023.
 • ŠILVAITĖ, Eimantė. Ūkio (verslo) subjektų veiklos priežiūros modelis: lex generalis ir lex specialis, 2019-2023 (Lietuvos mokslo tarybos finansuojama konkursinė doktorantūra).
 • BAREIKYTĖ, Simona. Individualaus administracinio (valdymo) akto panaikinimas ex officio, 2019-2022.
 • ANDRIJAUSKAITĖ, Agnė. Administracinio baudimo principai pagal EŽTK, 2017-2021 (Lietuvos mokslo tarybos finansuojama konkursinė doktorantūra).
 • VITKUTĖ, Evelina Agota. Profesinės savivaldos įgyvendinimo Lietuvoje teisiniai pagrindai, 2020.
 • VELIČKAITĖ, Daiva. Viešasis interesas ir jo įgyvendinimo sąlygos Lietuvoje, 2019.
 • GEDMINTAITĖ, Audronė. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas Lietuvos viešojoje teisėje, 2016.

NAUJAUSIOS PUBLIKACIJOS

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

 • G. Strikaitė. Pranešimas „Online dispute resolution: quo vadis, Europe?“ virtualioje 8-ojoje tarptautinėje doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencijoje „The Future Decade of the EU Law“, 2020-05-09.
 • S. Bareikytė. Pranešimas “European Union Administrative Space: challenges and perspectives” virtualioje 8-ojoje tarptautinėje doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencijoje „The Future Decade of the EU Law ”, 2020-05-08.
 • E. Šilvaitė. Pranešimas „The EU Legislation on the Supervision of Activities of Economic Operators: Substance of Procedural Rights and Impact on Lithuanian Law“ virtualioje 8-ojoje tarptautinėje doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencijoje „The Future Decade of the EU Law“, 2020-05-08.
 • A. Andrijauskaitė. Pranešimas “Procedural Rights in Lithuanian Administrative Law – (Still) An Uncharted Territory?” tarptautiniame seminare “Convergence and Differentiation in European and Comparative Administrative Law” Briuselio laisvajame universitete, Briuselis, Belgija, 2020-02-14.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė, D. Pūraitė-Andrikienė. Pranešimas „Govtech praktika Europoje: rizikos ir galimybės“ Vilniaus universiteto Teisės fakulteto konferencijoje „Govtech: kas? kaip? kodėl?”, Vilnius, 2019-12-04.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Moderuota sesija Vilniaus universiteto Teisės fakulteto konferencijoje „Govtech: kas? kaip? kodėl?”, Vilnius, 2019-12-04.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Dalyvauta Viešosios teisės panelyje, diskusijoje Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir LR teisingumo ministerijos konferencijoje „Ginčų sprendimas internete: ar teisingumo vykdymas persikels į elektroninę erdvę?“, 2019-11-20.
 • L. Paškevičienė. Pranešimas „Asmenų prašymų dėl informacijos teikimo nagrinėjimo reguliavimo ir jo naujovių apžvalga“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Teisės gauti informaciją įgyvendinimas, nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus“, Vilnius, 2019-11-07.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „International Administrative Act in Lithuanian administrative courts’ case-law” tarptautinio Europos administracinės teisės mokslininkų tinklo „International administrative acte“ konferencijoje Lisabonos universitete, Portugalija, 2019-10-31.
 • E. Šilvaitė. Pranešimas „Ex Post Evaluation of Legal Regulation as a Method to Face Changes of Value in Law (a Case of Legal Regulation of the Supervision of Activities of Economic Operators)“ Tarptautinio teisės doktorantūros tinklo kasmetiniame seminare „Methodological questions in contemporary Law“, 2019-10-17 – 2019-10-18.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Pranešimas „Elektroninis teisingumas ir konstitucinė asmens teisė į teismą“ Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje: „Lenkijos ir Lietuvos konstitucinės teisės aktualijos: teisminė valdžia“, Vilnius, 2019-09-23.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Teisėjų drausminės atsakomybės modelis Lietuvoje ir jo įgyvendinimo konstituciniai aspektai“ Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Lenkijos ir Lietuvos konstitucinės teisės aktualijos: teisminė valdžia“, Vilnius, 2019-09-23.
 • A. Andrijauskaitė. Pranešimas “The Principle of Legality and Administrative Punishment under the ECHR: A Fused Protection” EGPA konferencija, Belfastas, Jungtinė Karalystė, 2019-09-11 – 2019-09-13.
 • Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Apeliacijos administraciniame procese doktrininė kaita“ tarptautinėje konferencijoje „Nauji iššūkiai ir patirtys administraciniame procese“, Vilnius, 2019-05-30.
 • S. Bareikytė. Pranešimas „Individualaus administracinio akto atšaukimo doktrina“ Administracinės teisės forume, Vilnius, 2019-05-30.
 • L. Paškevičienė. Pranešimas „Administracinių konfliktų procedūrų alternatyvinimo ir konsolidavimo galimybės“ Administracinės teisės forume, Vilnius, 2019-05-30.
 • E. Šilvaitė. Tyrimo „Ūkio subjektų veiklos priežiūros modelis: lex generalis ir lex specialis“ pristatymas Administracinės teisės forume, Vilnius, 2019-05-30.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Pranešimas „Samorząd zawodowy a Sejm w Republice Litewskiej“ Marijos Kiuri-Sklodovskos universiteto konferencijoje „Samorząd a parlamentreprezentacja, prawotworstwo i wspolpraca“, Liublinas, Lenkija, 2019-04-26.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Teisėjų etikos ir drausmės pažeidimai – kokia realybė?“ nacionalinėje konferencijoje „Teismų teisingumo prezumpcija: tarp moralės ir įstatymo“, Vilnius, 2019-04-08
 • A. Andrijauskaitė. Pranešimas “Exploring the Penumbra of Punishment under the ECHR” ICON-S Rytų ir Vidurio Europos padalinio konferencijoje, Praha, Čekija, 2019-03-29.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „The application of the EU law in Lithuanian administrative court praxis“ Europos teisėjų mokymo tinklo (angl. EJTN) mokymuose “Conflict of Norms / Multi-level protection in the Application of Fundamental Rights” Liubliana, Slovėnija, 2019-03-14 – 2019-03-15.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Studentų mokslinės draugijos 2019 m., mokslinės konferencijos redakcinės komisijos narė, žr. https://www.tf.vu.lt/naujienos/vu-tf-smd-konferencija-nuo-genu-zirkliu-pritaikymo-teisiniu-galimybiu-iki-siulymu-memus-laikyti-folkloru/

DĖSTOMI KURSAI

Administracinė teisė (aprašas)
Administracinio proceso inscenizacija (aprašas)
Administracinio proceso teisė (aprašas)
Aplinkos teisė (aprašas)
Atsakomybė už aplinkos teisės pažeidimus (aprašas)
Rinkų reguliavimas (aprašas)
Teritorijų planavimo ir statybos teisė (aprašas)
Viešasis administravimas ir viešojo intereso teisinė apsauga (aprašas)