Pradžia > Mokslas > Mokslinės teminės grupės (MTG)

Administracinės teisės sistemos pokyčiai: adaptyvios lyderystės viešajame administravime link

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

NAUJIENOS

J. Paužaitė-Kulvinskienė ir G. Strikaitė-Latušinskaja. Kai policijos pareigūnų funkcijos deleguojamos algoritmams – administracinių nurodymų surašymas, 2022-02-18

G. Strikaitė-Latušinskaja. Ar galime visas teisės normas sutalpinti į teisinius silogizmus ir kodėl tai svarbu dirbtinio intelekto laikais?, 2022-01-08

S. Bareikytė. Individualių konstitucinių skundų priėmimas: nuo nesėkmingo bandymo apriboti Seimo Etikos ir procedūrų komisijos diskreciją atsisakyti pradėti tyrimą dėl politiko elgesio iki sėkmingai iškelto klausimo dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nuostatos konstitucingumo, 2022-01-02

I. Žvaigždinienė. LRT projektas „Kūrybingumo mokykla“, 2021 m. (dalyvavimas edukacinėse TV laidose).

J. Paužaitės-Kulvinskienės nuomonė Delfi.lt „Nausėda: tokia padėtis kenkia teisėjų profesijos prestižui ir grasina teismų ateičiai“, 2021-12-24

J. Paužaitė-Kulvinskienė. Teisėjų profesinės etikos priežiūros modelis: instituciniai ir procedūriniai aspektai, 2021-11-24

G. Strikaitė-Latušinskaja. Kaip keisis dabartinis teisingumo institucijų veikimo supratimas?, 2021-10-22

E. Šilvaitė. Paradigminis ūkio subjektų veiklos priežiūros pokytis: realybė ar siekiamybė?, 2021-10-15

KT: ABTĮ 112 straipsnio 1 dalis neužkerta kelio asmenims, kurie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, inicijuoti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą, 2021-10-05

Nesėkmingi kreipimaisi į Konstitucinį Teismą dėl tariamos Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje esančios teisės spragos ir ABTĮ 158 straipsnio 2 dalies nuostatos „prašymą dėl proceso atnaujinimo surašo advokatas“ konstitucingumo, 2021-09-08

J. Paužaitė-Kulvinskienė. VU TF mokslininkai dalyvauja ES finansuojamame Dvynių programos projekte Azerbaidžene, 2021-08-16.

Tikslinamas ir plečiamas subjektų, turinčių teisę kreiptis dėl norminių administracinių aktų teisėtumo, ratas, 2021-06-16

Dėl ABTĮ nuostatų, susijusių su skundo padavimo terminais ir jų atnaujinimu, konstitucingumo Konstitucinis Teismas nepasisakys, 2021-06-14

J. Paužaitė-Kulvinskienė. Investicinio arbitražo reformos iššūkiai Lietuvos administracinio proceso teisei, 2021-06-05.

Tarptautinio vebinaro „Administracinio teismo teisėjo atsakomybė“ svarbiausios mokslinės įžvalgos, 2021-05-18

LVAT perduoda Konstituciniam Teismui vis daugiau su socialine apsauga susijusių klausimų, 2021-05-08

A. Juškevičiūtė-Vilienė. Naujas kritikuojamas Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo sprendimas: ombudsmeno kadencija negali būti pratęsta. 2021-04-30

G. Strikaitė-Latušinskaja. Asmens duomenų tvarkymo teisėtumas: sutikimas, 2021-04-14

Po ilgos pertraukos LVAT vėl teiks išvadą dėl savivaldybės tarybos nario priesaikos sulaužymo, 2021-04-09

G. Strikaitė-Latušinskaja kartu su dr. P. Jurčiu. Duomenų perdavimas po „Schrems II“: nauja geležinė uždanga duomenų perdavimui? 2021-04-07

Konstitucinis Teismas nespręs dėl ABTĮ, GPMĮ ir MAĮ nuostatų konstitucingumo pagal individualius konstitucinius skundus, 2021-03-18

Nacionalinio lygmens viešosios konsultacijos dėl atvirų duomenų ir skaitmeninės transformacijos, 2021-03-17

Nuo 2021 m. pradžios – net keturi LVAT pasikreipimai į ESTT, 2021-03-16

E. Burbaitė. ESTT spręs dėl advokatų pareigos pranešti apie tarpvalstybinius mokestinius susitarimus, 2021-03-15

Administracinės teisės klausimai Konstituciniame Teisme: individualių konstitucinių skundų apžvalga, 2021-03-03

Veido atpažinimo technologijos – europietiško požiūro formavimo procesas, 2021-02-28

Ant LVAT teisėjų stalo – norminės bylos koronaviruso infekcijos valdymo, aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžio apskaičiavimo klausimais ir kt., 2021-02-26

J. Paužaitė-Kulvinskienė. “Bylinėjimosi mentaliteto su valstybe” pokytis į “kompromisų paieškos mentalitetą” arba kas naujo teisės aktuose dėl administracinių ginčų mediacijos nuo 2021 m.?, 2021-02-24

J. Paužaitės-Kulvinskienės nuomonė Delfi.lt „Nausėda: tokia padėtis kenkia teisėjų profesijos prestižui ir grasina teismų ateičiai“, 2021-12-24

J. Paužaitė-Kulvinskienė, A. Andrijauskaitė. Gero administravimo principas: sąsajumas su Europos Sąjungos teise ir “atspindžiai” Lietuvos administracinių teismų praktikoje (II), 2021-02-10

A. Rakowska-Trela, A. Juškevičiūtė-Vilienė. Abortų draudimas Lenkijoje – prieštaringas Konstitucinio Tribunolo nutarimas pagaliau paskelbtas (III dalis – epilogas?), 2021-02-08

J. Paužaitė-Kulvinskienė, A. Andrijauskaitė. „Paneuropiniai” gero administravimo principai Europos Tarybos sistemoje, 2021-02-03

J. Paužaitės-Kulvinskienės nuomonė, LRT Panoramos laidoje „Gamtininkas paramą renka per sutelktinį finansavimą: lėšas skirs aplinkosaugos klausimams“, 2021-01-31

J. Paužaitė-Kulvinskienė ir I. Žvaigždinienė. Kas svarbiau: pelkinis satyras ar durpių gavyba?, 2021-01-15

A. Rakowska-Trela, A. Juškevičiūtė-Vilienė. Abortų draudimas Lenkijoje – prieštaringo Konstitucinio Tribunolo nutarimo nepaskelbimo pasekmės (II dalis), 2020-12-07

Europos Žmogaus Teisių Teismas pirmą kartą sprendė dėl pareiškimo, kuriuo ginčijamos priemonės kovai su viruso Covid-19 plitimu, priimtinumo, 2020-12-04

Konstitucinis Teismas nespręs dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 1 ir 2 dalių konstitucingumo, 2020-11-27

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmą kartą atnaujino bylos procesą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetui pripažinus, kad Lietuvos Respublikos teismo sprendimu buvo pažeista Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte nustatyta asmens teisė, 2020-11-24

Plečiama administracinio teismo kompetencija – nuo 2020 m. lapkričio 1 d. sankcionavimo procedūra taikoma ir tabako gaminių kontrolės veiksmams, 2020-11-20

Nuo lapkričio 1 d. įsigaliojo nauja Viešojo administravimo įstatymo redakcija, 2020-11-18

A. Rakowska-Trela, A. Juškevičiūtė-Vilienė. Abortų draudimas Lenkijoje – prieštaringas Konstitucinio Tribunolo nutarimas, 2020-10-24

PAGRINDINĖS TYRIMŲ SRITYS

 • Transformuojantis technologijų poveikis viešajame administravime;
 • Viešojo administravimo instituciniai ir funkciniai modeliai;
 • Administracinės justicijos veiksmingumo didinimas.

TYRĖJŲ GRUPĖ

ORGANIZUOTOS MOKSLINĖS KONFERENCIJOS

PROJEKTAI

DISERTACINIAI PROJEKTAI

 • KUBILIŪTĖ, Dalia. Darnaus vystymosi tikslų užtikrinimas finansų rinkos dalyvių veikloje / Teisinio reguliavimo ribos, 2021-2027 (vadovė – prof. dr. J. Paužaitė-Kulvinskienė).
 • BURBAITĖ, Eglė. Teisė į pirmosios instancijos teismo sprendimo peržiūrą administraciniame procese, 2020-2026 (vadovė – prof. dr. J. Paužaitė-Kulvinskienė).
 • KORCHAHIN, Dmytro. Sustainable Development Policy Requirements for the Fashion Industry in the EU: Current State and Outlook for the Imminent Future, 2021-2025 (vadovė – doc. dr.  I. Žvaigždinienė).
 • STRIKAITĖ, Goda. Dirbtinio intelekto panaudojimo prielaidos įgyvendinant valstybės viešąsias funkcijas, 2019-2023.
 • POGUŽINSKĖ, Eimantė. Ūkio (verslo) subjektų veiklos priežiūros modelis: lex generalis ir lex specialis, 2019-2023 (Lietuvos mokslo tarybos finansuojama konkursinė doktorantūra).
 • BAREIKYTĖ, Simona. Individualaus administracinio (valdymo) akto panaikinimas ex officio, 2019-2023.
 • ANDRIJAUSKAITĖ, Agnė. Administracinio baudimo principai pagal EŽTK, 2017-2021 (Lietuvos mokslo tarybos finansuojama konkursinė doktorantūra).
 • VITKUTĖ, Evelina Agota. Profesinės savivaldos įgyvendinimo Lietuvoje teisiniai pagrindai, 2020.
 • VELIČKAITĖ, Daiva. Viešasis interesas ir jo įgyvendinimo sąlygos Lietuvoje, 2019.
 • GEDMINTAITĖ, Audronė. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas Lietuvos viešojoje teisėje, 2016.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

 • G. Strikaitė-Latušinskaja. Pranešimas „Europietiško požiūrio į dirbtinį intelektą paieškose” konferencijoje „Žmogaus teisės skaitmenizacijos amžiuje”, kurią organizavo NVO Žmogaus teisių balsas kartu su Nyderlandų Karalystės ambasada Lietuvoje ir Baltic Human Rights Society (Latvija), 2021-12-15.
 • G. Strikaitė-Latušinskaja. Vestas vebinaras “Artificial intelligence and law”, organizuotas ELSA Azerbaijan Alumni asociacijos, 2021-11-13.
 • G. Strikaitė-Latušinskaja. Pranešimas „The future of courts: can AI resolve all cases?“ konferencijoje „Moving forward: Building societal resilience through law“, Belgija, 2021-12-17.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas ,,Įrodinėjimo taisyklės mokestiniuose ginčuose Lietuvos administraciniame procese“ XII tarptautinėje mokslinėje ir praktinėje administracinės teisės konferencijoje „Įrodymai ir įrodinėjimas administracinėje teisėje“, Almata, Kazachstanas, 2021-11-06 – 2021-11-07.
 • G. Strikaitė-Latušinskaja. Pranešimas „Teisingumo vykdymo digitalizavimas” VU TF organizuotoje PhD LAB konferencijoje, 2021-10-08.
 • E. Pogužinskė. Pranešimas „,Paradigminis ūkio subjektų veiklos priežiūros pokytis: realybė ar siekiamybė“, PhD LAB konferencija, 2021-10-08.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Teisėjų profesinės etikos priežiūros modelis: instituciniai ir procedūriniai aspektai” konferencijoje ,,Teismų nepriklausomumas: realybė ir siekiamybė”, Vilnius, 2021-10-07.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Pranešimas „Parlament i demokracja parlamentarna na Litwie“ (Liublino universiteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Współczesne wyzwania parlamentaryzmu – teoria i praktyka“ 2021-06-10.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas vokiečių kalba ,,Reformen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Litauen: Entwicklungen, Herausforderungen und Perspektiven“ [liet. Lietuvos administracinių ginčų teisenos reformos: vystymasis, iššūkiai ir perspektyvos], tarptautinėje mokslinėje ir praktinėje konferencijoje „Reformy sądownictwa administracyjnego w państwach młodej demokracji“ [liet. Administracinės justicijos reformos jaunos demokratijos valstybėse], organizuotoje Lodzės universiteto, Lenkijos aukščiausiojo administracinio teismo ir Lenkijos mokslo tarybos, Lodzė, Lenkija, 2021-06-10.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Les modes alternatifs de règlement des litiges“ (kartu su Deimile Prapiestyte) virtualioje diskusijoje „Traité de droit administratif transnational“, 2021-06-01.
 • J. Paužaite-Kulvinskienė. Pranešimas „Investicinio arbitražo reformos iššūkiai Lietuvos administracinio proceso teisei“ Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Investicinio arbitražo reforma ir vidinių ES investicinių sutarčių nutraukimas“, Vilnius, 2021-05-27-2021-05-28.
 • G. Strikaitė-Latušinskaja ir S. Bareikytė. Pranešimas „Nuotolinio administracinių bylų  nagrinejimo  teisinio  reguliavimo  ir  technologiniai  (ne)tobulumai“ koorganizuotame vebinare “Nuotolinis administracinių ir civilinių bylų nagrinėjimas:  žvilgsnis į ateitį, 2021-05-20.
 • S. Bareikytė. Pranešimas “The Intersection of the Administrative Discretion and the Principle of Legality in Exercising the Revocation of the Administrative Decision Ex officio: Case of Lithuania”, Bratislava Legal Forum 2021, 2021-04-23.
 • S. Bareikytė. Pranešimas „Administracinio sprendimo panaikinimo savo iniciatyva instituto genezė ir reikšmė“ mokslinėje–praktinėje MRU organizuotoje konferencijoje „Administracinės teisės raida ir šių dienų tendencijos“, 2021-03-26
 • L. Paškevičienė. Pranešimas „Administracinių ginčų komisijų statuso raidos esminiai aspektai“ mokslinėje–praktinėje MRU organizuotoje konferencijoje „Administracinės teisės raida ir šių dienų tendencijos“, 2021-03-26 (https://www.youtube.com/watch?v=L41eghlfjvUnuo 4:25 min).
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Administracinių bylų teisenos įstatymo novelos“ mokslinėje–praktinėje MRU organizuotoje konferencijoje „Administracinės teisės raida ir šių dienų tendencijos“, 2021-03-26 (https://www.youtube.com/watch?v=L41eghlfjvU nuo 5:37 min).
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Pranešimas “The Impact of the Covid-19 Pandemic on Economic Freedom in Lithuania” (Olštyno universiteto organizuotoje tarptautinė konferencijoje “Challenges Faced by the State and Law in the Era of Covid-19” 2021-03-05.
 • S. Bareikytė. Pranešimas “COVID-19 Impact on the Administrative Procedure in Lithuania”. 4th Polish-Lithuanian Colloquium “Challenges Faced by the State and Law in the Era of Covid-19″, 2021-03-05.
 • L. Paškevičienė. Pranešimas „Proporcingumo užtikrinimas laiduojant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą COVID-19 pandemijos metu“ „Teisės mokslo pavasario“ renginyje – konferencijoje „COVID-19 pandemijos teisiniai iššūkiai: ruošiantis ateičiai ir įvertinant padarytas klaidas“, 2021-02-04 (https://www.youtube.com/watch?v=flQ6ILaPDYQ nuo 2:04 min)
 • Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Karantino teisinio rėžimo poveikis ūkinės veiklos laisvei: Lietuva ir užsienio valstybių teismų praktika“ „Teisės mokslo pavasario“ renginyje – konferencijoje „COVID-19 pandemijos teisiniai iššūkiai: ruošiantis ateičiai ir įvertinant padarytas klaidas“, 2021-02-04 (https://www.youtube.com/watch?v=flQ6ILaPDYQ nuo 7:07 min).
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė ir I. Žvaigždinienė. Pranešimas „ES aplinkosaugos principai ir mokslinis neapibrėžtumas Lietuvos administraciniuose teismuose – Buveinių direktyvos įgyvendinimas“ webinare, organizuotame Helsinkio universiteto, Maastricht’o universiteto ir Cambridge universiteto, 2021-01-11-2021-01-15.
 • G. Strikaitė. Pranešimas „Online dispute resolution: quo vadis, Europe?“ virtualioje 8-ojoje tarptautinėje doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencijoje „The Future Decade of the EU Law“, 2020-05-09.
 • S. Bareikytė. Pranešimas “European Union Administrative Space: challenges and perspectives” virtualioje 8-ojoje tarptautinėje doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencijoje „The Future Decade of the EU Law“, 2020-05-09
 • E. Šilvaitė. Pranešimas „The EU Legislation on the Supervision of Activities of Economic Operators: Substance of Procedural Rights and Impact on Lithuanian Law“ virtualioje 8-ojoje tarptautinėje doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencijoje „The Future Decade of the EU Law“, 2020-05-08.
 • A. Andrijauskaitė. Pranešimas “Procedural Rights in Lithuanian Administrative Law – (Still) An Uncharted Territory?” tarptautiniame seminare “Convergence and Differentiation in European and Comparative Administrative Law” Briuselio laisvajame universitete, Briuselis, Belgija, 2020-02-14.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė, D. Pūraitė-Andrikienė. Pranešimas „Govtech praktika Europoje: rizikos ir galimybės“ Vilniaus universiteto Teisės fakulteto konferencijoje „Govtech: kas? kaip? kodėl?”, Vilnius, 2019-12-04.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Moderuota sesija Vilniaus universiteto Teisės fakulteto konferencijoje „Govtech: kas? kaip? kodėl?”, Vilnius, 2019-12-04.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Dalyvauta Viešosios teisės panelyje, diskusijoje Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir LR teisingumo ministerijos konferencijoje „Ginčų sprendimas internete: ar teisingumo vykdymas persikels į elektroninę erdvę?“, 2019-11-20.
 • L. Paškevičienė. Pranešimas „Asmenų prašymų dėl informacijos teikimo nagrinėjimo reguliavimo ir jo naujovių apžvalga“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Teisės gauti informaciją įgyvendinimas, nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus“, Vilnius, 2019-11-07.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „International Administrative Act in Lithuanian administrative courts’ case-law” tarptautinio Europos administracinės teisės mokslininkų tinklo „International administrative acte“ konferencijoje Lisabonos universitete, Portugalija, 2019-10-31.
 • E. Šilvaitė. Pranešimas „Ex Post Evaluation of Legal Regulation as a Method to Face Changes of Value in Law (a Case of Legal Regulation of the Supervision of Activities of Economic Operators)“ Tarptautinio teisės doktorantūros tinklo kasmetiniame seminare „Methodological questions in contemporary Law“, 2019-10-17 – 2019-10-18.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Pranešimas „Elektroninis teisingumas ir konstitucinė asmens teisė į teismą“ Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje: „Lenkijos ir Lietuvos konstitucinės teisės aktualijos: teisminė valdžia“, Vilnius, 2019-09-23.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Teisėjų drausminės atsakomybės modelis Lietuvoje ir jo įgyvendinimo konstituciniai aspektai“ Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Lenkijos ir Lietuvos konstitucinės teisės aktualijos: teisminė valdžia“, Vilnius, 2019-09-23.
 • A. Andrijauskaitė. Pranešimas “The Principle of Legality and Administrative Punishment under the ECHR: A Fused Protection” EGPA konferencija, Belfastas, Jungtinė Karalystė, 2019-09-11 – 2019-09-13.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Apeliacijos administraciniame procese doktrininė kaita“ tarptautinėje konferencijoje „Nauji iššūkiai ir patirtys administraciniame procese“, Vilnius, 2019-05-30.
 • S. Bareikytė. Pranešimas „Individualaus administracinio akto atšaukimo doktrina“ Administracinės teisės forume, Vilnius, 2019-05-30.
 • L. Paškevičienė. Pranešimas „Administracinių konfliktų procedūrų alternatyvinimo ir konsolidavimo galimybės“ Administracinės teisės forume, Vilnius, 2019-05-30.
 • E. Šilvaitė. Tyrimo „Ūkio subjektų veiklos priežiūros modelis: lex generalis ir lex specialis“ pristatymas Administracinės teisės forume, Vilnius, 2019-05-30.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Pranešimas „Samorząd zawodowy a Sejm w Republice Litewskiej“ Marijos Kiuri-Sklodovskos universiteto konferencijoje „Samorząd a parlamentreprezentacja, prawotworstwo i wspolpraca“, Liublinas, Lenkija, 2019-04-26.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „Teisėjų etikos ir drausmės pažeidimai – kokia realybė?“ nacionalinėje konferencijoje „Teismų teisingumo prezumpcija: tarp moralės ir įstatymo“, Vilnius, 2019-04-08
 • A. Andrijauskaitė. Pranešimas “Exploring the Penumbra of Punishment under the ECHR” ICON-S Rytų ir Vidurio Europos padalinio konferencijoje, Praha, Čekija, 2019-03-29.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Pranešimas „The application of the EU law in Lithuanian administrative court praxis“ Europos teisėjų mokymo tinklo (angl. EJTN) mokymuose “Conflict of Norms / Multi-level protection in the Application of Fundamental Rights” Liubliana, Slovėnija, 2019-03-14 – 2019-03-15.
 • J. Paužaitė-Kulvinskienė. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Studentų mokslinės draugijos 2019 m., mokslinės konferencijos redakcinės komisijos narė, žr. https://www.tf.vu.lt/naujienos/vu-tf-smd-konferencija-nuo-genu-zirkliu-pritaikymo-teisiniu-galimybiu-iki-siulymu-memus-laikyti-folkloru/

SVARBIAUSIOS SUTEIKTOS KONSULTACIJOS

 • Mokslinė išvada dėl Korupcijos prevencijos įstatymo projekto NR. IX-904/ dalyvavimas LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto klausymuose.
 • Mokslinė išvada dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo projekto NR. XIIIP-4251(3)/dalyvavimas LR teisingumo ministerijos organizuotoje apskrito stalo diskusijoje „IKITEISMINIO ADMINISTRACINIŲ GINČŲ NAGRINĖJIMO PLĖTRA IR RIBOTA APELIACIJA“.
 • Mokslinė išvada DĖL TAIKIŲ SUSITARIMŲ INSTITUTO LIETUVOS BANKO POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO PROCEDŪROJE REGULIAVIMO.
 • Mokslinė recenzija Vilniaus universiteto vadovėliui, „Administracinė teisė I knyga“, 2021.
 • Mokslinė recenzija monografijai „Administracinio teismo istorija Lietuvoje: 1918 – 1940 m.”, 2021 m.
 • Mokslinės ekspertizės Lietuvos mokslo tarybai dėl mokslininkų grupių projektinių paraiškų 2021 m.
 • Mokslinės ekspertizės Vilniaus universiteto Teisės fakultetui dėl mokslinių projektinių paraiškų vidinių dotacijų fondui, 2021 m.
 • A. Juškevičiūtė-Vilienė. Teisinė nuomonė Dėl teisinio reguliavimo, susijusio su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6, 2021 m.
 • I. Žvaigždinienė. Nacionalinė ekspertizė Europos Komisijos organizuotame tyrime, kurio tikslas – įvertinti Direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant užkirsti kelią žalai aplinkai ir ją ištaisyti (kompensuoti) įgyvendinimą, 2020-2021 m.
 • I. Žvaigždinienė. Europos Komisijos finansuojamame projekte „Informacijos apie teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais taisykles ES valstybėse narėse rinkimas ir atnaujinimas e. teisingumo portalui“ atliktas nacionalinės ataskaitos ekspertinis vertinimas, 2021 m.

DĖSTOMI KURSAI

Administracinė teisė (aprašas)
Administracinio proceso inscenizacija (aprašas)
Administracinio proceso teisė (aprašas)
Aplinkos teisė (aprašas)
Atsakomybė už aplinkos teisės pažeidimus (aprašas)
Duomenų apsaugos ir privatumo teisė (aprašas)
Rinkų reguliavimas (aprašas)
Teritorijų planavimo ir statybos teisė (aprašas)
Viešasis administravimas ir viešojo intereso teisinė apsauga (aprašas)

PAGRINDINIAI MOKSLINĖS VEIKLOS PARTNERIAI

 • Max Planck tarptautinės ir lyginamosios viešosios teisės institutas Heidelbergas, Vokietija.
 • Speyer‘io Administracinės teisės mokslų universitetas, Vokietija.
 • Ludwig Boltzmann Pagrindinių ir žmogaus teisių institutas, Viena, Austrija.
 • Lodzės universiteto teisės fakultetas, Lenkija.
 • AEAJ, Europos administracinių teismų teisėjų asociacija, žr. https://aeaj.org/
 • Tarptautinis mokslinių tyrimų tinklas „Transnational Administrative Law“.
 • Krokuvos universiteto Teisės fakultetas, Lenkija.
 • Žešuvos universiteto Teises fakultetas, Lenkija.
 • Olštyno universiteto Teisės ir valdymo fakultetas, Lenkija.