Pradžia > Naujienos > Atvira prieiga prie žurnalo „Teisė“ 104 tomo straipsnių

Atvira prieiga prie žurnalo „Teisė“ 104 tomo straipsnių

AUTORIUS: Mokslo ir inovacijų skyrius

Jau pasirodė 104-tasis žurnalo „Teisė“ tomas, kuriame kviečiame skaityti apie Darbo ir Civilinio proceso kodeksų pakeitimus: naujojo Darbo kodekso tikslus, rengimo ypatumus bei turinį aptaria prof. dr. Tomas Davulis, o Civilinio proceso kodekso pakeitimus susijusius sprendimo už akių instituto probleminiais klausimais nagrinėja prof. dr.  Vytautas Nekrošius.

Konstitucionalizmo istorija ir samprata besidominčius kviečiame skaityti apie laikinųjų konstitucijų (1918 m. ir 1919 m. ) nuostatų reikšmę Lietuvos konstitucionalizmo istorijai (autorius prof. dr. Jevgenij Machovenko) bei susipažinti su trimis konstitucijos paradigminėmis sampratomis (filosofine, interpretacine ir vertybine) ir jų tarpusavio ryšiais doc. dr. Vaidoto Vaičaičio tekste.

Nagrinėti sąvokos „sunki byla“ reikšmę, su ja susijusių Lietuvos teismų sprendimų pavyzdžius, kuriuose taikomi religiniai argumentai, bei tokio argumentavimo korektiškumą kviečia doc. dr. Giedrė Lastauskienė. Kas yra plonos kapitalizacijos taisyklė ir kokios yra jos teorinio vertinimo bei taikymo praktikos sankirtos sužinosite lekt. dr. Martyno Endrijaičio straipsnyje. Kaip galima būtų pritaikyti įžvalgas kylančias iš neuromokslo ir teisės dialogo gerinanti teismų sprendimų priėmimą nagrinėja lekt. dr. Dovilė Valančienė. Į klausimus ar pareiga rūpintis savo sveikata pagal prigimtį yra teisinė ar moralinė pareiga bei kiek paciento pareiga rūpintis savo sveikata gali būti siejama su teise į sveikatos priežiūros paslaugas atsako dokt. Justina Januševičienė.

Tarptautinės teisės klausimus aptaria dr. Agnė Limantė ir lekt. dr. Manfredas Limantas nagrinėjantys užsienio pareigūno sampratą EBPO konvencijos kontekste, o su ES Bendrojo duomenų apsaugos veiklos reguliavimo naujovėmis, susijusiomis su duomenų apsaugos pareigūnų veiklos reglamentavimu, skaitytojus supažindina lekt. dr. Julius Zaleskis. Dokt. Aušra Bagdonaitė skaitytojams pristato Europos socialinių partnerių susitarimų perkėlimo į nacionalinę teisę teorines prielaidas ir jų įgyvendinimo galimybes. Kiek platesnį nei ES kontekstą, aptaria prof. dr. Ulrich Stelkens ir Agnė Andrijauskaitė, tyrę Europos Tarybos teisyno potencialą, administracinės teisės srityje sutelkdami dėmesį į gero administravimo principus.

Su žurnalo „Teisė“ 104 tomo atviros prieigos straipsniais susipažinti galite žurnalo internetinėje svetainėje.