Pradžia > Naujienos > Atvira prieiga prie žurnalo „Teisė“ 106 tomo straipsnių

Atvira prieiga prie žurnalo „Teisė“ 106 tomo straipsnių

AUTORIUS: Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius

Kviečiame praturtinti savo teisines žinias ir susipažinti su naujausiu žurnalo „Teisė“ numeriu.

Profesorius EGIDIJUS ŠILEIKIS skiria straipsnį LR Konstitucijos 25-mečiui ir analizuoja šio akto ir jo priimtų pataisų diskutuotinus aspektus. Docentė VYGANTĖ MILAŠIŪTĖ nagrinėja kalinio teisę gauti tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas ir daugiausia straipsnyje remiasi EŽTK sprendimais. Dr. DONATAS MURAUSKAS analizuoja valstybės ir bažnyčios santykius konstitucinėje jurisprudencijoje, kurie niekada nebuvo paprasti.

ARTŪRAS DRIUKAS tiria prievolių vykdymo terminus ir jų pasibaigimo padarinius ir kylančias problemas ir daromas klaidas teisės taikyme šių teisės normų.  Dr. IEVA DEVIATNIKOVAITĖ analizuoja administracinės teisės sampratą ir mokslą tarpukario Lietuvoje. Tuo tarpu dr. AGNĖ LIMANTĖ su AISTE RAČKAUSKAITE-BURNEIKIENE nagrinėja teismų pareigą išklausyti vaiką su juo susijusiuose tėvų ginčuose. RENATA JUZIKIENĖ rašo straipsnį apie įmonės hipoteką ir ar tai yra modernios įkeitimo teisės bruožas.

SIMONA GARBATAVIČIŪTĖ anglų kalba apžvelgia Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje esančius procesinius pagrindus, kurie stipriai priartėja prie supaprastintų ir derybinių baudžiamojo proceso formų, būtent prie susitarimo dėl kaltės instituto. VILIUS KUZMINSKAS nagrinėja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnyje įtvirtintos išimties taikymo prielaidas, analizuoja Europos Sąjungos Komisijos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką bei pirkimų gynybos ir saugumo srityje teisės doktriną. EVELINA AGOTA VITKUTĖ tiria asociacijų priskyrimo viešojo administravimo subjektams problematiką. Galiausia MIGLĖ ŽUKAUSKAITĖ aprašo naujos redakcijos nemokumo reglamento naujoves.

Su žurnalo „Teisė“ 106 tomo atviros prieigos straipsniais susipažinti galite žurnalo puslapyje.