Pradžia > Naujienos > Atvira prieiga prie žurnalo „TEISĖ“ 107 tomo straipsnių

Atvira prieiga prie žurnalo „TEISĖ“ 107 tomo straipsnių

AUTORIUS: Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius

Po vasaros atostogų kviečiame vėl praturtinti savo teisines žinias ir susipažinti su naujausiu žurnalo „Teisė“ numeriu.

Profesorius MINDAUGAS MAKSIMAITIS diskutuoja 1918–1920 metais atsikuriančios Lietuvos valstybės konstitucinės raidos klausimais. Docentas AUDRIUS BITINAS anglų kalba aptaria pensijų sistemos reformą Azerbaidžiane.Docentas GINTARAS GODA nagrinėja nekaltumo prezumpcijos principo reikšmę suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminams. Dr. MARTYNAS ENDRIJAITIS atskleidžia, kiek iš tikrųjų taikomi kiti nei kaupimo ir palyginimo bendrieji finansinės apskaitos principai apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu.

Dr. REGINA LUKAITYTĖ tiria Sovietinio pasų režimo įvedimas Lietuvos SSR 1944–1953 metais. ALAA AL ARIDI anglų kalba analizuoja nagrinėjas tarptautinės teisės taikymą kibernetiniams veiksmams. Tuo tarpu SIMONA BRUNUŠIENĖ nagrinėja paveldėjimui taikytinos teisės turinį, jo santykį su kitais susijusiais klausimais ir juos reglamentuojančiais teisės instrumentais bei naujausią ESTT praktiką..

JUSTINA JANUŠEVIČIENĖ apžvelgia, ar Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas sukuria pakankamai teisinio aiškumo ir apibrėžtumo subsidiarumo principo ribojamoje sveikatos apsaugos reguliavimo srityje. LAURA MICKEVIČIŪTĖ atskleidžia prekybos poveikiu kriminalizavimo raidą Lietuvoje. Galiausia RIMANTĖ RUDAUSKIENĖ nagrinėja tiekėjų pašalinimo iš viešųjų pirkimų procedūrų dėl aplinkos teisės reikalavimų pažeidimo reguliavimo ir taikymo problemas Lietuvoje.

Su žurnalo „Teisė“ 107 tomo atviros prieigos straipsniais susipažinti galite žurnalo puslapyje arba teisės naujienų portale Teisė Pro.