Pradžia > Naujienos > Atvira prieiga prie žurnalo „Teisė“ 108 tomo straipsnių

Atvira prieiga prie žurnalo „Teisė“ 108 tomo straipsnių

Kviečiame vėl praturtinti savo teisines žinias ir susipažinti su naujausiu žurnalo „Teisė“ numeriu.

Dr. NIKA BRUSKINA nagrinėja Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką bylose, kuriose keliamas pareiškėjo sąžiningumo ar nesąžiningumo nuosavybės teisių atkūrimo į praeityje nacionalizuotą nuosavybę kontekste klausimas bei pareiškėjų atsisakymas bendradarbiauti su valstybės institucijomis nuosavybės teisių atkūrimo procese. Docentė IEVA DEVIATNIKOVAITĖ aptaria administracinę teisę Vaclovo Biržiškos akimis. Dr. LAURA PAŠKEVIČIENĖ analizuoja dviejuose straipsniuose išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutą. Dr. MARTYNAS ENDRIJAITIS atskleidžia, kad finansinės apskaitos ir audito teisinį reguliavimą būtina išskirti kaip atskirą, savarankišką ir neabejotinai svarbų viešųjų finansų teisės institutą.

Be to, Teisės aktualijų skiltyje galite rasti  minčių apie Kelzeno idėjų recepciją ir grynosios teisės teorijos įtaką Estijoje; pasiskaityti apie Oswaldą Schmidtą – teisininką iš Livonijos, kuris plėtojo teisės istoriją nacionalizmo ir nacionalinio atgimimo laikais ar apie teisinio reguliavimo iššūkius ir perspektyvas siekiant inovacinio tipo Baltarusijoje.

Su žurnalo „Teisė“ 108 tomo atviros prieigos straipsniais susipažinti galite žurnalo puslapyje.