Pradžia > Naujienos > Atvira prieiga prie žurnalo „TEISĖ“ 110 Tomo straipsnių

Atvira prieiga prie žurnalo „TEISĖ“ 110 Tomo straipsnių

Kviečiame ir šiais metais aktyviai skaityti žurnalą „Teisė“ ir susipažinti su naujausiu jo  numeriu.

Partnerystės profesorius RAMŪNAS BIRŠTONAS analizuoja komercinių paslapčių direktyvos įgyvendinimą Lietuvos teisėje. Dr. INGRIDA DANĖLIENĖ aptaria Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje įtvirtintą teisę į pagarbą šeimos gyvenimui. VU Filosofijos fakulteto profesorius GINTAUTAS VALICKAS su doktorantu TOMU MACEINA nagrinėja teisėjų intuityvaus ir racionalaus informacijos apdorojimo pasireiškimą sprendžiant tariamus baudžiamųjų bylų scenarijus, susijusius su plėšimo nusikaltimais. Doktorantas JUSTINAS JARUSEVIČIUS analizuoja priežastis, dėl kurių susiformavo verslo sprendimo taisyklės institutas, o RIMANTĖ RUDAUSKIENĖ pristato žaliųjų viešųjų pirkimų apibrėžimą Lietuvos teisėje. VILTĖ KRISTINA STEPONĖNAITĖ vertina Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos nustatomų individualizuotų finansinių ribojančių priemonių pobūdį. Galiausiai ANRIUS VALUTA tiria atskirosios nuomonės institutą Lietuvos konstitucinės justicijos procese.

Su žurnalo „Teisė“ 110 tomo atviros prieigos straipsniais susipažinti galite žurnalo puslapyje.