Pradžia > Naujienos > Išleista monografija apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą

Išleista monografija apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą

AUTORIUS: VU Teisės fakultetas

Džiaugiamės pranešdami, kad Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorius dr. Julius Zaleskis išleido monogafiją „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir asmens duomenų apsaugos teisė“.  Monografijoje analizuojama asmens duomenų apsaugos teisė ir svarbiausia naujovė šioje srityje – 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (sutrumpintai vadinamas BDAR arba angliškai – GDPR).

Tiriami konceptualūs asmens duomenų apsaugos teisės, kaip teisinio reguliavimo srities, pagrindai: samprata, tikslai, raida ir šaltinių sistema, atskleidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento vietą joje. Sistemiškai nagrinėjami pagrindiniai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento principai ir normos, jo taikymo sritis, asmens duomenų, duomenų valdytojo ir tvarkytojo, teisinių pagrindų tvarkyti duomenis, duomenų subjektų teisių ir kitos kategorijos. Atskleidžiamos svarbiausios naujojo reguliavimo naujovės, analizuojamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento poveikis asmens duomenų apsaugos teisei ir pateikiama pronozė dėl šios teisės srities ateities Ketvirtosios pramonės revoliucijos pasaulyje.