Pradžia > Naujienos > Leidykla „Springer“ išleido VU TF mokslininkų leidinį, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui

Leidykla „Springer“ išleido VU TF mokslininkų leidinį, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui

Tarptautinė aukšto lygio leidykla  „Springer“ išleido VU Teisės fakulteto (VU TF) mokslininkų parengtą leidinį, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui „Legal Developments during 30 Years of Lithuanian Independence”. Knygoje analizuojami svarbiausi pokyčiai Lietuvos teisinėje sistemoje per pastaruosius 30 metų. Leidinys sudarytas iš keturių didelių dalių, kurių kiekviena sudaryta iš atskirų straipsnių.

Pirma dalis yra skirta nagrinėti, kaip buvo sprendžiamo sudėtingi totalitarinės praeities įtakoti klausimai, kaip antai, nuosavybės apsauga, svarbiausios Lietuvos bylos Europos Žmogaus Teisių Teisme, laisvos rinkos konstituciniai aspektai.

Antrojo knygos dalis analizuoja sociopolitines ir kitas sąlygas, kurios lėmė naujų teisės aktų priėmimą. Šioje dalyje galima rasti straipsnius, skirtus naujos teismų sistemos kūrimui Lietuvoje, proceso teisės raidai šalyje ar technologijų kaitos įtaka Lietuvos teisinei sistemai.

Trečiojo leidinio dalis nagrinėja tarptautinių teisės aktų įtaką Lietuvos teisei. Čia rasite straipsnius, kurie analizuoja teismų vaidmens kaitą Lietuvai įstojus į tarptautines organizacijas, taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymo problematiką.

Paskutinioji knygos dalis yra skirta teisės institutams, kurie per 30 metų buvo reglamentuotos visiškai naujai, kaip pavyzdžiui, juridinių asmenų baudžiamoji ir administracinė atsakomybė, procesas LR Konstituciniame Teisme.

Teisės fakultetas planuoja ir nuotolinį renginį plačiau pristatyti leidinį ir paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį, nes planuotas renginys pavasarį dėl pandemijos, deja, neįvyko.