Pradžia > Naujienos > Užsienio leidykla išleido dr. Gintarės Surblytės-Namavičienės monografiją

Užsienio leidykla išleido dr. Gintarės Surblytės-Namavičienės monografiją

Tarptautinė leidykla Edward Elgar Publishing išleido VU TF mokslininkės dr. Gintarės Surblytės monografiją anglų kalba „Competition and Regulation in the Data Economy“.

Šioje knygoje nagrinėjami dirbtinio intelekto technologijų vystymuisi aktualūs klausimai. Analizuojama duomenų teisinė apsauga, ypatingą dėmesį skiriant klausimui, ar asmens duomenys gali būti komercine paslaptimi ir kaip tokia teisinė apsauga įtakotų duomenų subjektų teisių, nurodytų Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, įgyvendinimą. Aptariami konkurencijos teisės aspektai, susiję su komerciniu algoritmų naudojimu, taip pat galimos teisinio reguliavimo spragos, ypatingai atkreipiant dėmesį į atvejus, kuomet algoritmai būtų naudojami vartotojų nenaudai.