Pradžia > Mokslas > Mokslo renginių archyvas > 2014 > Teisės mokslo pavasaris 2014

Teisės mokslo pavasaris 2014

2014 m. vasario 3-4 dienomis Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (VU TF) tęsė 2013 m. pradėtą tradiciją naujus mokslo metus pasitikti mokslinių renginių ciklu „Teisės mokslo pavasaris“.

Šis renginys, skelbiantis studijų pradžią ir mokslo pabudimą, šiais metais buvo skiriamas Baudžiamosios justicijos teisės šakų tyrimams. Vasario 3 d. vyksiančioje konferencijoje „Baudžiamosios justicijos teisės šakų tyrimai“ aktualiomis temomis diskutavo ne tik Vilniaus universiteto, bet ir Mykolo Romerio universiteto profesūra, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo teisėjai. Pilnutėlėje salėje neišsitekę klausytojai galėjo renginį stebėti internetu.

„Jei neklystu, vasarį grįžta vyturiai“, – konferenciją pradėjo pirmąją jos dalį moderavęs profesorius Jonas Prapiestis. Pavasariškos energijos linkėjo ir gausiai susirinkusius svečius sveikinęs fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis. Jis teigė besitikintis, jog pavasaris bus ne tik konferencijos pavadinime, bet ir dalyvių galvose bei diskusijose. „Nepaisant to, kad tokia gūdi žiema už lango, tikiuosi, jog atleisite už tokį optimistinį renginių ciklo pavadinimą“, – juokėsi jis – „Jis reiškia mūsų pačių atsibudimą ir naujų darbų pradžią. Tikėkimės, kad ir tikrasis pavasaris netruks ateiti“.

Dekanas džiaugėsi, jog pernai pradėta „Teisės mokslo pavasario“ iniciatyva tęsiasi ir įgauna pagreitį. 2014-ųjų metų tema – baudžiamosios justicijos teisės šakų tyrimai. Ji pasirinkta, nes 2013-aisiais metais dėmesys buvo skiriamas privatinės, o ankstesniuose fakulteto renginiuose – viešosios teisės tyrimams.

T. Davulis dėkojo fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros nariams, kurie ėmėsi organizuoti „Teisės mokslo pavasarį“ nors tik birželio mėnesį surengė kitą didelę konferenciją, kurioje dalyvavo ir Vytauto Didžiojo bei Mykolo Romerio universitetų mokslininkai. „Dėkoju jums visiems“, – sakė dekanas, džiaugdamasis, kad konferencija ne tik subūrė skirtingų universitetų atstovus, bet ir suteikė progą į fakultetą bent vienai dienai grįžti jo absolventams.

Antrąją renginio dieną (vasario 4 d.), iš mokslininkų ir teisės praktikų estafetę perėmė jaunieji mokslininkai – savo tyrimus pristatė Studentų mokslinės draugijos nariai. Kasmetinėje konferencijoje „SMD 2014“ keturiems praėjusių metų konferencijos geriausių darbų autoriams buvo iškilmingai įteiktos fakulteto Alumni draugijos skiriamos prof. Jono Žeruolio vardo stipendijos. Stipendijos  įteiktos Ovidijui Speičiui už straipsnį „Nediskriminavimo principas privatiniuose teisiniuose santykiuose“, Godai Sungailaitei už straipsnį „Šeima ir jos santykių kriminologinė analizė“, Reginai Kavaliauskaitei už straipsnį „Romos stoikų ir ankstyvosios krikščionybės politinės idėjos“ bei Sandrai Čiaraitei už straipsnį „Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos problemos“.

Kaip pasakojo fakulteto Privatinės teisės katedros docentas bei paramą studentų organizacijoms koordinuojantis Alumni draugijos valdybos narys dr. Rimantas Simaitis, geriausius darbus padėjo išrinkti mokslinių darbų rašymo procesui vadovavę dėstytojai. Tyrimai vertinti ir pagal tai, kaip kruopščiai ir metodologiškai teisingai jie buvo atlikti bei pristatyti, ir pagal tai, kiek originalios ir aktualios buvo jų temos, kokie šaltiniai buvo naudojami. Keturi darbai atstovavo keturioms teisės šakoms: privatinei, baudžiamajai ir penitencinei, viešajai bei tarptautinei.

Renginio rėmėjas „INFOLEX“ taip pat apdovanojo visus konferencijos dalyvius bei įteikė vertingus prizus trims geriausiems šių metų konferencijos privatinės, viešosios bei baudžiamosios justicijos ir kriminologijos teisės sesijų pranešėjams. Jais buvo pripažinti Inesa Chmurec už pranešimą „Etiniai organų transplantacijos aspektai“, Minara Matulionytė už pranešimą „Medžioklės teisinis reglamentavimas: ES reikalavimų įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje“ bei Edgaras Tomas Paberalis už pranešimą „Smurto artimoje aplinkoje kontrolės ir prevencijos rezultatai bei problemos“.

Mokslo renginių archyvas 2014

Mokslo renginių archyvas 2020

Mokslo renginių archyvas 2019

Mokslo renginių archyvas 2018

Mokslo renginių archyvas 2017

Mokslo renginių archyvas 2016

Mokslo renginių archyvas 2015

Mokslo renginių archyvas 2013

Mokslo renginių archyvas 2012