Pradžia > Mokslas > Mokslo renginių archyvas > 2017 > Tarptautinė mokslinė diskusija „Valstybės neutralumo principas: teorinis pagrindimas ir praktiniai iššūkiai“

Tarptautinė mokslinė diskusija „Valstybės neutralumo principas: teorinis pagrindimas ir praktiniai iššūkiai“

2017 m. balandžio 7–8 d., Vilniaus universiteto Teisės fakultete įvyko Krokuvos Jogailos universiteto Teisės ir administravimo fakulteto tyrėjų ir VU Teisės fakulteto organizuota mokslinė diskusija „Valstybės neutralumo principas: teorinis pagrindimas ir praktiniai iššūkiai“ (angl. „The state neutrality principle: theoretical justification and practical challenges“). Dvi dienas trukusių diskusijų metu apsvarstyti teoriniai ir praktiniai valstybės neutralumo principo turinio aspektai.

Pirmąją dieną dr. Wojciech Ciszewski pristatė teorinį Lenkijos tyrėjų analizuojamo valstybės neutralumo principo modelį, pateikė svarbias vertinamąsias išvadas ir įdomių pavyzdžių iš JAV Aukščiausiojo Teismo praktikos. Vėliau VU Teisės fakulteto lektorius dr. Donatas Murauskas pristatė įžvalgas dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos, taikant neutralumo principą, esminius Teismo Didžiosios kolegijos bylos Lautsi prieš Italiją nulemtus praktikos pokyčius bei Teismo praktiką, susijusią su saviraiškos laisvės apsauga santykyje su laisve išpažinti religiją.

Antrąja dieną dr. Rafał Michalczak pristatė išimčių iš valstybės neutralumo principo taikymo atvejus ir jų teorinį pagrindimą, o Ewa Matejkowska analizavo valstybės ir bažnyčios atskyrimo teorinius ypatumus bei praktinius pavyzdžius. Abiejų dienų diskusijų metu dalyvavo ir VU Teisės fakulteto jaunieji tyrėjai, įdomiais klausimais skatinę diskusiją,  palietusį ne vieną konceptualų teisės ir religijos santykio probleminį aspektą, o ypač praktinio taikymo plotmėje. Diskusijoje pranešimus rengusių tyrėjų bendradarbiavimas buvo užmegztas po pirmosios jau tradicine tapusios tarptautinės doktorantų konferencijos, vykstančios kiekvienais metais VU Teisės fakultete.

Mokslo renginių archyvas 2017

Mokslo renginių archyvas 2020

Mokslo renginių archyvas 2019

Mokslo renginių archyvas 2018

Mokslo renginių archyvas 2016

Mokslo renginių archyvas 2015

Mokslo renginių archyvas 2014

Mokslo renginių archyvas 2013

Mokslo renginių archyvas 2012