Pradžia > Mokslas > Mokslo renginių archyvas > 2019 > Interaktyvus renginys Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Interaktyvus renginys Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

2019 m. kovo 12 dieną Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre VU Teisės fakulteto Viešosios teisės katedra ir studentų ateitininkų korporacija Iustitia organizavimo tradicinį renginį, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šiais metais buvo pasirinktas interaktyvus renginio formatas, kurio metu studentų komandos turėjo parengti dvi užduotis: sugalvoti Lietuvos nepriklausomybės (alternatyvius) atkūrimo teisinius politinius etapus ir sukurti originalų nepriklausomybės akto tekstą.

Renginyje dalyvavo 17 studentų komandų, iš viso 117 įvairių Vilniaus universiteto fakultetų bei iš Vytauto Didžiojo universiteto atvykusių studentų. Studentų užduotis vertino Komisija, kurios pirmininkas buvo dr. Stasys Stačiokas ir nariai: prof. Antanas Marcijonas, prof. Ignas Vėgelė, prof. Jonas Prapiestis, doc. Haroldas Šinkūnas, dr. Stasys Šedbaras ir Signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė. Nugalėtojams prizus įsteigė VU Teisės fakultetas, Advokatų taryba, Signatarų klubas ir Seimo narys dr. Stasys Šedbaras.

Buvo paskelbtos šešios nominacijos: 1 vietos laimėtoja – VU TF I kurso studenčių komanda „Linksmosios studentės“, II vietos laimėtojai – VU TF I kurso studentų komanda „Litai“, III vietą pasidalino VU TF I kurso studentų komandos „Pro et contra“ ir jungtinė įvairių kursų teisės studentų komanda „Teisingumas“, o IV vietą – VU I kurso Filosofijos fakulteto studentų komanda „Pilietinė visuomenė“ pasidalino su iš Kauno atvykusia VDU teisės studentų komanda.

Mokslo renginių archyvas 2019

Mokslo renginių archyvas 2020

Mokslo renginių archyvas 2018

Mokslo renginių archyvas 2017

Mokslo renginių archyvas 2016

Mokslo renginių archyvas 2015

Mokslo renginių archyvas 2014

Mokslo renginių archyvas 2013

Mokslo renginių archyvas 2012