Pradžia > Naujienos > Atvira prieiga prie žurnalo „Teisė“ 102 tomo straipsnių

Atvira prieiga prie žurnalo „Teisė“ 102 tomo straipsnių

AUTORIUS: Mokslo ir inovacijų skyrius

2017 metų žurnalo „Teisė“ seriją pradėjo 102 tomas, kuriame istorijos puslapius vartė: profesoriai Vytautas Nekrošius, rašantis apie prof. E. Vaskovskio indėlį į civilinio proceso teisės istoriją ne tik XIX a. pab. – XX a. per. Rusijos imperijoje, bet ir Lietuvos ir Lenkijos teisėje; Mindaugas Maksimaitis, pasakojantis apie prof. M. Römerio paskutiniuosius gyvenimo metus ir pastangas išlikti ištikimam mokslo objektyvumui Antrojo pasaulinio karo metais; bei dokt. Indra Burneikaitė, lyginanti privačių įmonių pelno apmokestinimo naštą tarpukario ir šiuolaikinėje Lietuvoje.

Į šių dienų aktualijas skaitytoją perkelia lekt. dr. Stasys Drazdauskas, atskleidžiantis kodėl debesų (ne tų, kurie skraido padangėse, o kompiuterijos) sutarčių negalima kvalifikuoti kaip paslaugų ar licencinių sutarčių. Apie teismų sistemą Lietuvoje skaityti kviečia prof. Gintautas Valickas su kolege doc. Kristina Vanagaite, pateikiantys tyrimų rezultatus apie teigiamus teismo darbo vertinimo pokyčius, bei teisės praktikai Ramūnas Audzevičius ir Denis Parchajev, atskleidžiantys, kad Lietuvos teismų vaidmuo arbitražo kontekste pasireiškia dar gerokai prieš prasidedant arbitražiniam nagrinėjimui. Papildomų darbuotojų ir darbdavių susitarimų ypatumus (išlaidų dėl darbuotojo mokymų kontekste), aptaria lekt. dr. Ieva Povilaitienė, o teisininkė Agnė Kisieliauskaitė nagrinėja viešosios tvarkos išlygos ribas bei reikšmę laisvam sprendimų judėjimui Europos Sąjungoje. Kritišką požiūrį į rengiamą pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo be kaltės modelį savo straipsnyje dėsto dokt. Monika Morkūnaitė.

Teisės aktualijų“ skiltyje apie byloje dalyvaujančio asmens procesinę padėtį skirtingose šalyse galima susipažinti teisininkės Tatyanos A. Vasilevos straipsnyje; apie teisės į privatumą ir žodžio laisvės medijose problematiką skaitytojams pasakoja dokt. Anatoliy Lytvynenko, o Victor V. Zaborovsky nagrinėja advokatų profesinių bendrijų ir asociacijų prigimtį, jų reikšmę advokatų veiklos nepriklausomumui.

Su žurnalo „Teisė“ 102 tomo atviros prieigos straipsniais susipažinti galite žurnalo interneto svetainėje.