Pradžia > Naujienos > Monografija apie LR Baudžiamojo kodekso bendrąją dalį jau E-formate

Monografija apie LR Baudžiamojo kodekso bendrąją dalį jau E-formate

AUTORIUS: Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius

Pagaliau išleista elektroninė monografijos „Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai“  versija. Ši prof. habil. dr. Gintaro Švedo, dr. Justynos Levon, dr. Pauliaus Veršekio ir Dariaus Prapiesčio monografija vainikavo kelis metus vykdytą Lietuvos mokslo tarybos finansuotą mokslo projektą. Tai yra pirmasis Lietuvoje tokio pobūdžio ir apimties mokslinis tyrimas. Monografija aktuali ir naudinga visų pirma teisėkūros subjektams, atsakingiems už valstybės baudžiamąją politiką ir baudžiamąją teisėkūrą, nes joje atskleistos teisėkūros būdu spręstinos 2000 m. BK Bendrosios dalies spragos ir trūkumai; antra, baudžiamosios justicijos institucijoms bei jų atstovams, nes joje išanalizuota ir moksliniu požiūriu įvertinta LAT jurisprudencija, susijusi su 2000 m. BK Bendrosios dalies nuostatų taikymu; trečia, baudžiamosios teisės mokslininkams, atliekantiems tolesnius mokslinius 2000 m. BK Bendrosios dalies nuostatų tyrimus, ir studentams, besimokantiems baudžiamosios teisės bendrosios dalies ir kitų su ja susijusių studijų dalykų, taip pat ir visiems asmenims, besidomintiems baudžiamąja teise ir baudžiamuoju įstatymu.

Maloniai kviečiame susipažinti su atlikto tyrimo rezultatais ir mokslininkų siūlomu Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies pataisų variantu.