Pradžia > Mokslas > Mokslo renginių archyvas > 2015 > Konferencija „Ekonomikos krizė ir teisės viešpatavimas“

Konferencija „Ekonomikos krizė ir teisės viešpatavimas“

2015 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kolonų salėje vyko Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuojama nacionalinė mokslinė konferencija ,,Ekonomikos krizė ir teisės viešpatavimas“. Konferencija skirta analizuoti ekonomikos krizės įtaką teisinei sistemai, demokratinės visuomenės teisinių standartų požiūriu įvertinti per ją priimtus teisėkūros ir teisės taikymo sprendimus.

Ypač didelio susidomėjimo sulaukė konferencijoje pristatyta kolektyvinė monografija „Krizė, teisės viešpatavimas ir žmogaus teisės“ (moksl. redaktorius prof. dr. (HP) E. Kūris). Bendraautoriai prof. dr. A. Andruškevičius, dr. I. Isokaitė, D. Kriaučiūnas, prof. dr. (HP) E. Kūris, doc. dr. G. Lastauskienė, dr. M. Lukas, dr. Elena Masnevaitė, dr. A. Medelienė, dr. V. Milašiūtė, doc. dr. D. Petrylaitė, dr. V. Petrylaitė, D. Pūraitė-Andrikienė ir prof. dr. D. Žalimas knygoje pristato galutinius Vilniaus universiteto projekto „Ekonominės krizės (recesijos) iššūkiai teisės viešpatavimui ir žmogaus teisėms“ mokslinio tyrimo rezultatus.

„Monografijoje aprėpiamas 2008–2014 m. laikotarpis. Nagrinėjama, ar (o jeigu taip, kaip) dėl 2008 m. Lietuvą užklupusios pasaulinės ekonominės krizės pakito iki tol Lietuvos teisėje įtvirtinti teisės viešpatavimo ir žmogaus teisių standartai. Parodoma, kad nors iki krizės įvairūs visuomenės narių lūkesčiai buvo suvokiami ir ginami kaip subjektinės teisės, krizė paskatino siaurinti jų gynimą ir tą siaurinimą pateisinti, lanksčiai interpretuojant atitinkamus teisinius standartus, o kartais jų netaikant. Kartu pagrindžiama, jog, nepaisant šių pokyčių, demokratinio režimo teisiniai standartai Lietuvoje jau yra tiek įsitvirtinę, kad jų santykinis pažeminimas užklupus krizei teisės viešpatavimo nepavertė iš teisinės tikrovės vien ideologema ar realaus turinio neturinčiu šūkiu, o teisinės valstybės samprata esminio sukrėtimo bent kol kas neišgyvena. Knygoje plačiai analizuojamas krizės poveikis teisei į atsakingą valdymą ir ūkinės veiklos laisvei, viešųjų finansų (biudžeto proceso, mokesčių ir įmokų, bankų ir finansų rinkų priežiūros) reglamentavimui, socialinėms teisėms, politinėms ir asmeninėms teisėms, teismų nepriklausomumui (teisei į teisingą teismą) bei teisinių ginčų sprendimui“, – nurodoma knygos anotacijoje.

Monografija pasiekiama didžiosiose Lietuvos bibliotekose. Jos elektroninė versija lietuvių ir anglų kalbomis prieinama Nacionalinėje Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa), taip pat atviros prieigos paskyrose.

Mokslo renginių archyvas 2015

Mokslo renginių archyvas 2020

Mokslo renginių archyvas 2019

Mokslo renginių archyvas 2018

Mokslo renginių archyvas 2017

Mokslo renginių archyvas 2016

Mokslo renginių archyvas 2014

Mokslo renginių archyvas 2013

Mokslo renginių archyvas 2012