Pradžia > Mokslas > Mokslo renginių archyvas > 2015 > Teisės mokslo pavasaris 2015

Teisės mokslo pavasaris 2015

2015 m. vasario 4-5 dienomis Vilniaus universiteto Teisės fakultetas pavasario semestrą pradėjo gražia tradicija tapusiu mokslinių renginių ciklu ,,Teisės mokslo pavasaris“. Gausiai susirinkusius renginio dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Teisingumo ministras dr. Juozas Bernatonis, Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis bei konferencijos pirmininkas Viešosios teisės katedros vedėjas doc. dr. Haroldas Šinkūnas.

Pirmoji renginių ciklo dalis  – nacionalinė konferencija „Konstitucijos idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konstitucinė tradicija“, kurią šiemet organizuoja Viešosios teisės katedra. Konferencija skirta konstitucingumo raidos ir Lietuvos konstitucinės tradicijos, doktrinos ir šaltinių analizei. Pirmojoje konferencijos dalyje buvo nagrinėjami konstitucijos prigimties ir Lietuvos konstitucinės tradicijos formavimosi atskirais Lietuvos valstybingumo laikotarpiais klausimai. Antrojoje konferencijos dalyje buvo aptariami valdžios, institucijų, žmogaus teisių, pilietybės ir konstitucijos tarptautiniame ir Europos Sąjungos kontekste aspektai. Pranešimus pristatė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkai.

Vasario 5 d. vyko kasmetinė Studentų mokslinės draugijos konferencija „SMD 2015“. Fakulteto studentai akademinei bendruomenei pristatė savo savarankiškų tyrinėjimų rezultatus. Keturiems praėjusių metų konferencijos geriausių darbų autoriams buvo iškilmingai įteiktos fakulteto Alumni draugijos skiriamos prof. Jono Žeruolio vardo stipendijos. Stipendijos  įteiktos Laurynui Totoraičiui už straipsnį „Prekyba elektroninėje erdvėje konkurencijos teisės aspektu“, Edgarui Margevičiui už straipsnį „Smulkiojo akcininko galimybės ginčyti bendrovės perėmimą, įvykdytą Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 20 str. 1 d. 15 p., 49 str., 52 str. 2 d. 1 p., 57 str. pagrindu“, Indrei Ambrasūnaitei už straipsnį „Reikalavimai individualiam administraciniam aktui“ bei Gražinai Rutkevič už straipsnį „Lyginamieji kriminologiniai tyrimai“.

Mokslo renginių archyvas 2015

Mokslo renginių archyvas 2020

Mokslo renginių archyvas 2019

Mokslo renginių archyvas 2018

Mokslo renginių archyvas 2017

Mokslo renginių archyvas 2016

Mokslo renginių archyvas 2014

Mokslo renginių archyvas 2013

Mokslo renginių archyvas 2012