Pradžia > Mokslas > Mokslo renginių archyvas > 2015 > Tarptautinė konferencija „Security as the Purpose of Law”

Tarptautinė konferencija „Security as the Purpose of Law”

2015 m. balandžio 9 – 10 d. vyko Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuojama 3-ioji tarptautinė doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencija „Security as the Purpose of Law”.

Renginys sukvietė Čekijos Respublikos, Italijos, Ispanijos, Kazachstano, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Vengrijos, Vokietijos, Ukrainos teisės doktorantus ir jaunuosius tyrėjus tarptautinei diskusijai asmenų, jų grupių ir valstybių saugumo užtikrinimo kaip vieno iš teisinio reguliavimo tikslų klausimais. Konferencijos pranešėjai minėtą tematiką perteikė iš įvairių teisės šakų perspektyvos: nuo teisės teorijos iki pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos, nuo baudžiamosios teisės iki bioetikos, nuo socialinės ir darbo teisės iki bankų stabilumo problemų sprendimų.

Šios konferencijos rėmuose buvo suorganizuota išvyka į Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Kinologijos valdybos Kriminalistinės odorologijos skyrių. Dalykiniame susitikime su minėto skyriaus viršininku p. Zbignev Bobrovskij dalyvavo konferencijos dalyvės: Pėčo universiteto Teisės fakulteto (Vengrija) doktorantė Orsolya Horváth, rašanti disertaciją apie policijos šunų panaudojimą, VU Teisės fakulteto absolventė Teresa Bedulskaja, lydimos VU Teisės fakulteto lektorės dr. Justynos Levon. Išvykos metu buvo susipažinta su odorologinių tyrimų atlikimo ypatumais Lietuvoje. Viešnia iš Vengrijos pasidalino savo šalies patirtimi organizuojant šiuos tyrimus, anglų kalba buvo šiltai bendraujama ir diskutuojama.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Kinologijos valdybos Kriminalistinės odorologijos skyriaus viršininkui p. Zbignev Bobrovskij už išsamų odorologijos tyrimų problematikos pristatymą, atsakingą, šiltą, atvirą ir nuoširdų bendravimą, dalijimąsi patirtimi su Lietuvos ir užsienio jaunaisiais teisės tyrėjais ir mokslininkais.

Mokslo renginių archyvas 2015

Mokslo renginių archyvas 2020

Mokslo renginių archyvas 2019

Mokslo renginių archyvas 2018

Mokslo renginių archyvas 2017

Mokslo renginių archyvas 2016

Mokslo renginių archyvas 2014

Mokslo renginių archyvas 2013

Mokslo renginių archyvas 2012