Pradžia > Mokslas > Mokslo renginių archyvas > 2016 > Konferencija „ES chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto taikymas supra – ir nacionaliniu lygmenimis“

Konferencija „ES chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto taikymas supra – ir nacionaliniu lygmenimis“

2016 m. lapkričio 4 d.  Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kolonų salėje Vilniaus Universiteto Teisės fakultetas, vykdydamas Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „ES chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto taikymas supra – ir nacionaliniu lygmenimis“, organizavo baigiamąją mokslinę konferenciją. Ši konferencija buvo skirta paminėti jubiliejinius 375-uosius fakulteto metus. Projekto vadovė – VU docentė dr. Skirgailė Žalimienė.

Konferencijoje dalyvavo ir savo įžvalgomis bei patirtimi dalinosi Vilniaus Universiteto ir kitų universitetų mokslininkai, teisėjai, advokatūros ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai. Pranešimus skaitė ES bei Lietuvos teismų teisėjai, tame tarpe – Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas prof. dr. Rimvydas Norkus, Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo pirminininko pavaduotojas doc. dr. Irmantas Jarukaitis (Vilniaus Universiteto docentas), Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo teisėja dr. Skirgailė Žalimienė (Vilniaus Universiteto docentė), LR Konstitucinio Teismo teisėja doc. dr. Danutė Jočienė. Renginyje savo įžvalgas pristatė ir Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto mokslininkai – prof. dr. Tomas Davulis , doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, lektorės dr. Ingrida Danelienė ir dr. Erika Leonaitė.

Konferencijos metu buvo aptariami aktualūs ES pagrindinių teisių chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto taikymo klausimai: chartijos aiškinimo problemos ESTT jurisprudencijoje, chartijoje įtvirtintų asmenų teisių užtikrinimas ir gynyba nacionaliniu lygmeniu, individualių teisių gynybos standartas pagal EŽTK ir ES pagrindinių teisių chartiją, pagrindiniai žmogaus teisių iššūkiai, chartijos kaip instrumento taikymas strateginio bylinėjimosi procese, chartijos reikšmė Seimo kontrolierių veikloje, teisės į privatų šeimos gyvenimą iššūkiai Lietuvoje, teisės į asmens duomenų apsaugą tendencijos ir probleminiai aspektai, žmogaus teisėmis grįsta negalios samprata ir lygybė prieš įstatymą, probleminiai chartijos taikymo aspektai darbo teisiniuose santykiuose.

Mokslo renginių archyvas 2016

Mokslo renginių archyvas 2020

Mokslo renginių archyvas 2019

Mokslo renginių archyvas 2018

Mokslo renginių archyvas 2017

Mokslo renginių archyvas 2015

Mokslo renginių archyvas 2014

Mokslo renginių archyvas 2013

Mokslo renginių archyvas 2012