Pradžia > Mokslas > Mokslo renginių archyvas > 2016 > Tarptautinė konferencija „Darbo teisės reforma“

Tarptautinė konferencija „Darbo teisės reforma“

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas kartu su Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos draugija 2016 m. gegužės 12 – 13 dienomis organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją „Darbo teisės reforma“. Ši konferencija buvo vienas iš renginių, skirtų Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 375 metų jubiliejui paminėti.

Dviejų dienų renginys sukvietė didelį būrį žinomų darbo teisės specialistų iš Europos universitetų – Austrijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovėnijos, Suomijos, Vengrijos ir Vokietijos. Konferencijoje buvo nagrinėjamos darbo ir socialinės apsaugos teisės reformos iššūkiai Europoje.

Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Seimo pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Įvairių Europos valstybių darbo teisės ekspertai  apžvelgė naujai įgyvendintas darbo teisės reformas, kurios buvo diegiamos ne tik dėl finansinės krizės ir taupymo priemonių įvedimo poreikio. Pagrindiniai faktoriai sąlygoję naujas reformas – tai didesnio lankstumo siekis darbo rinkose, užimtumo augimo skatinimas, o taip pat darbo samdos kaštų mažinimas bei darbo rinkose išaugusi tarpvalstybinė konkurencija. Tai, neabejotinai, turėjo įtakos socialinės apsaugos sistemoms. Minėtiems pokyčiams įvertinti reikalingas išsamesnis tyrimas, kuriuo būtų išskirtos pagrindinės tendencijos ir įvertinta geroji praktika lyginamojoje perspektyvoje.

Kaip įžanga į konferenciją, vyko apskrito stalo diskusija „Darbo teisės reforma – Lietuvos atvejis“, kurioje dalyvavo Lietuvos socialiniai partneriai.

Renginio metu 80- mečio proga buvo pagerbtas ir darbo teisės Lietuvoje tėvas – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius emeritas Ipolitas Nekrošius. Už jo nuopelnus ruošiant darbo teisės specialistus, daug prisidėjusius prie dabartinės Darbo teisės reformos I. Nekrošiui buvo įteiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimas „Gerumo širdis”.

Edgaro Kurausko nuotraukos

 

Mokslo renginių archyvas 2016

Mokslo renginių archyvas 2020

Mokslo renginių archyvas 2019

Mokslo renginių archyvas 2018

Mokslo renginių archyvas 2017

Mokslo renginių archyvas 2015

Mokslo renginių archyvas 2014

Mokslo renginių archyvas 2013

Mokslo renginių archyvas 2012