Pradžia > Mokslas > Mokslo renginių archyvas > 2013 > Konferencija „Konstitucionalizmas ir supranacionalizmas“

Konferencija „Konstitucionalizmas ir supranacionalizmas“

2013 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus universiteto Mažojoje auloje vyko Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros kasmetinė konferencija, pavadinta ,,Konstitucionalizmas ir supranacionalizmas“ ir pakvietusi diskutuoti apie konstitucinės ir supranacionalinės teisės sąveikos klausimus. Renginys subūrė garsius Lietuvos teisės mokslininkus ir praktikus, Lietuvos teismų teisėjus, valstybės institucijų atstovus, universitetų dėstytojus ir studentus nagrinėti įvairius nacionalinės ir tarptautinės bei Europos Sąjungos teisės santykio aspektus – šių konverguojančių ir kartu konkuruojančių teisės sistemų raidos tendencijas, aktualijas, prieštaravimus, problemas ir iššūkius.

Gausiai susirinkusius konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis ir Vilniaus universiteto prorektorius doc. dr. Juozas Galginaitis. Konferencijos pirmajai daliai pirmininkavo ir diskusijas moderavo konferencijos organizatoriaus – VU TF Viešosios teisės katedros – vedėjas, kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas prof. dr. Egidijus Kūris ir kadenciją baigęs teisėjas prof. dr. Stasys Stačiokas. Susirinkusieji klausėsi pranešimų apie tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės taikymo problemas ir įtaką valstybių konstitucinei doktrinai ir nacionalinei teisei bei nacionalinių ir tarptautinių teismų jurisprudencijos sąveiką ir raidos tendencijas. Savo įžvalgomis ir patirtimi pristatydami pranešimus dalijosi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjai prof. dr. Dainius Žalimas (VU TF Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto vadovas), prof. dr. Egidijus Šileikis (VU TF Viešosios teisės katedra), Ramutė Ruškytė, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjai doc. dr. Skirgailė Žalimienė (VU TF Viešosios teisės katedra) ir doc. dr. Irmantas Jarukaitis (VU TF Viešosios teisės katedra), Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas.

Antrajai konferencijos daliai pirmininkavo ir diskusijas moderavo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas prof. dr. Dainius Žalimas ir kadenciją baigęs teisėjas prof. dr. Vytautas Sinkevičius (Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės institutas). Šioje dalyje nagrinėti siauresni, atskirose teisės šakose ir srityse kylantys nacionalinės ir tarptautinės bei Europos Sąjungos teisės sąveikos aspektai. Nacionalinio identiteto ir europinio integralumo sąveiką nagrinėjo doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė (VU TF Viešosios teisės katedra), tarptautinių vaiko teisių apsaugos standartų įtaką Lietuvos teisei aptarė Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė doc. dr. Edita Žiobienė (Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės institutas), apie Europos Sąjungos konkurencijos teisės ir Lietuvos konkurencijos teisės santykį administracinėje praktikoje ir teismų jurisprudencijoje kalbėjo advokatas doc. dr. Lauras Butkevičius (VU TF Viešosios teisės katedra), atsakingo valdymo principą pristatė Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja dr. Rasa Svetikaitė (VU TF Viešosios teisės katedra), teisės į privatų gyvenimą aspektus aplinkosaugos kontekste nagrinėjo doc. dr. Indrė Žvaigždinienė (VU TF Viešosios teisės katedra), Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos įtaką Lietuvos jūros erdvių režimui apžvelgė dr. Indrė Isokaitė (VU TF Viešosios teisės katedra), o apie nacionalinės žmogaus teisių institucijos modelio paieškas pasakojo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiasis patarėjas dr. Martynas Vasiliauskas (VU TF Viešosios teisės katedra).

Konferencijoje netrūko aktualių klausimų ir turiningų diskusijų. Visus juos ir pranešimus apibendrino prof. dr. Statys Stačiokas ir prof. dr. Egidijus Kūris, kuris nuo 2013 m. lapkričio mėn. pradėjo darbą Europos Žmogaus Teisių Teisme.

Mokslo renginių archyvas 2013

Mokslo renginių archyvas 2020

Mokslo renginių archyvas 2019

Mokslo renginių archyvas 2018

Mokslo renginių archyvas 2017

Mokslo renginių archyvas 2016

Mokslo renginių archyvas 2015

Mokslo renginių archyvas 2014

Mokslo renginių archyvas 2012