Pradžia > Mokslas > Mokslo renginių archyvas > 2013 > Seminaras – diskusija „Ethnicity issues in Lithuanian – Polish relationships“

Seminaras – diskusija „Ethnicity issues in Lithuanian – Polish relationships“

2013 m. lapkričio 21 dieną VU Teisės Fakultetas kartu su partneriais iš Kiolno bei Lodzės Universitetų organizavo seminarą – diskusiją „Ethnicity issues in Lithuanian – Polish relationships“, kuriame pranešimus skaitė prof. Leszek Zasztowt (Varšuvos Univeristetas ir Lenkijos Mokslų Akademija), prof. Egidijus Aleksandravičius (VDU), dr. Mitja Žagar (Institute for Ethnic Studies) ir dr. Pieter van Houten (University of Cambridge). Tai buvo pirmas bandymas į tautinių mažumų klausimą pasižiūrėti iš tarpdalykinės perspektyvos: istorijos, teisės ir politikos mokslų. Seminarą – diskusiją parėmė LR Užsienio reikalų ministerija, LR Kultūros ministerija, Lenkų namai Vilniuje bei Otto-Wolff-Stuftung fondas.

VU Teisės Fakulteto delegacijai vadovavo doc. dr. Vaidotas A. Vaičaitis, kuris ne tik moderavo vykusį tarptautinį seminarą, bet ir rūpinosi sklandžiu renginio organizavimu. Po įvykusio seminaro studentai dalyvavo kultūrinėje programoje – aplankė Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus.

Lapkričio 22-23 dienomis prie Vilniaus, Lodzės ir Kiolno Universitetų studentų ir dėstytojų prisijungė kolegos iš Pečo Universiteto Vengrijoje – dalyvauti tarptautiniame Europos teisės ir konstitucinės teisės studentų seminare tema „Tarptautinės teisės taikymas nacionaliniuose teismuose“ („Application International law into domestic courts“). Sveikinimo žodį susirinkusiems seminaro dalyviams ir svečiams tarė VU Teisės Fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis.

Seminare buvo pristatyti aštuoniolika pranešimų iš keturių minėtų Universitetų konstitucinių ir administracinių teismų tarptautinės teisės taikymo bei Euopos žmogaus teisių konvencijos ir ES teisės taikymo nacionaliniuose teismuose klausimais. Daug diskusijų sukėlė ir geriausiais pripažinti buvo Vokietijos atstovės Evos Marijos Thierjung „Teisė streikuoti valstybės tarnautojams: Vokietijos administracinio teismo požiūris“ („Right to Strike for public servants: German administrative tribunals view on article 11 ECHR and ILO-Conventions“) ir Martin Luchyts iš Europos humanitarinio universiteto „Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (ICCPR) taikymas Baltarusijos Respublikos teisinėje sistemoje“ („Application of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) in the legal system of the Republic of Belarus“) pranešimai.

Mokslo renginių archyvas 2013

Mokslo renginių archyvas 2020

Mokslo renginių archyvas 2019

Mokslo renginių archyvas 2018

Mokslo renginių archyvas 2017

Mokslo renginių archyvas 2016

Mokslo renginių archyvas 2015

Mokslo renginių archyvas 2014

Mokslo renginių archyvas 2012