Pradžia > Mokslas > Mokslo renginių archyvas > 2013 > Tarptautinė konferencija „Dvidešimt Lietuvos Respublikos narystės Europos Taryboje metų: pamokos ir perspektyvos“

Tarptautinė konferencija „Dvidešimt Lietuvos Respublikos narystės Europos Taryboje metų: pamokos ir perspektyvos“

2013 m. birželio 7 d. įvyko tarptautinė konferencija skirta Lietuvos narystės Europos Komisijoje 20-čiui paminėti: „Dvidešimt Lietuvos Respublikos narystės Europos Taryboje metų: pamokos ir perspektyvos“. Konferencijos organizatoriai – VU Teisės fakulteto Tarptautinės ir ES teisės institutas, Europos Sąjungos studijų asociacija ir Europos tarpuniversitetinis žmogaus teisių ir demokratizacijos centras.

Konferencijoje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Europos Tarybos Generalinis Sekretorius Thorbjørn Jagland ir Lietuvos Respublikos Nuolatinis atstovas Europos Taryboje Ambasadorius Gediminas Šerkšnys, Vilniaus universiteto Rektorius prof. habil. dr. Jūras Banys, Teisės fakulteto dekanas Tomas Davulis ir p. Emanuelis Zingeris. Pranešimus skaitė Tarptautinės ir ES teisės instituto nariai, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Tarybos Venecijos komisijos atstovai, užsienio ir Lietuvos universitetų mokslininkai.

Konferencijos dalyviai aptarė Europos Tarybos vaidmens ir įtakos Lietuvos Respublikos teisinės sistemos raidai klausimus: pagrindinių žmogaus teisių įtvirtinimą įgyvendinant Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir Europos socialinę chartiją, tautinių mažumų teisių apsaugą, pilietybės teisinį reguliavimą, kovą su diskriminacija bei netolerancija.

 

Mokslo renginių archyvas 2013

Mokslo renginių archyvas 2020

Mokslo renginių archyvas 2019

Mokslo renginių archyvas 2018

Mokslo renginių archyvas 2017

Mokslo renginių archyvas 2016

Mokslo renginių archyvas 2015

Mokslo renginių archyvas 2014

Mokslo renginių archyvas 2012