Pradžia > Mokslas > Mokslo renginių archyvas > 2013 > Teisės mokslo pavasaris 2013

Teisės mokslo pavasaris 2013

2013 m. vasario 4-6 d. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (VU TF) pradėjo naują mokslinių renginių ciklą Teisės mokslo pavasaris, skelbiantis tiek studijų pradžią, tiek ir mokslo pabudimą.

Šventės svečiai turėjo galimybę pamatyti ir išgirsti visų trijų teisininkus ruošiančių universitetų – Vilniaus, Mykolo Romerio ir Vytauto Didžiojo – profesūrą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus, diskutuojančius aktualiais civilinės teisės klausimais.

Pagrindinis Teisės mokslo pavasario akcentas buvo Privatinės teisės tyrimams skirta mokslinė konferencija. Jos organizatoriaus prof. dr. Vytauto Mizaro teigimu, konferencija skiriama paskirų privatinės teisės pošakių ar institutų pasirinktų konceptualių klausimų, aktualių praktikai, doktrininiam bei teismų praktikos įvertinimui, aptarimui, diskusijoms.

„Lietuvos privatinės teisės kūrimas ir dvidešimtmečio raida neabejotinai reiškia didžiai reikšmingą nacionalinės teisės sistemos funkcionavimo progresą, neįkainojamą valstybės mokslininkų bei praktikų indėlį į šios teisės šakos tolesnį vystymąsi, apgalvotų reformų modeliavimą ir, reikalui esant, įgyvendinimą, taip pat galimybę kooperuojantis diskutuoti bei spręsti įstatymų leidėjo neišspręstus konceptualaus pobūdžio probleminius šios teisės srities klausimus,“ – kviesdamas kolegas – teisės mokslininkus, teisės praktikus, teisės doktorantus – bendradarbiauti dalyvaujant konferencijoje sakė prof. dr. Vytautas Mizaras.

Konferencijoje didelis dėmesys buvo kreipiamas tokioms temoms, kaip sutarčių teisė, sutuoktinių prievolių bendrumas, daiktinių teisių ir prievolinių teisių atribojimas, reglamentavimas ir pan. Vykusiose diskusijose buvo išgryninamos atskirų privatinės teisės sričių problemos, svarstomi jų sprendimų variantai. Diskusijas moderavo prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras, prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas, doc. dr. Algirdas Taminskas, prof. dr. Egidijus Baranauskas.

Be minėtos mokslinės konferencijos „Privatinės teisės tyrimai“ renginių ciklą dar sudarė kasmetinė Studentų mokslinės draugijos konferencija bei apvaliojo stalo diskusija apie teisininko išsilavinimą, svarstant, koks jis turėtų būti. Fakulteto studentai savo draugams ir dėstytojams pristatė savo savarankiškų tyrinėjimų rezultatus, buvo įteiktos fakulteto Alumni draugijos įsteigtos stipendijos. Diskusiją apie naują rengiamą Teisės studijų krypties aprašą (koks turi būti teisės mokslas, kaip jis turi keistis ar ką išlaikyti) moderavo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.

Mokslo renginių archyvas 2013

Mokslo renginių archyvas 2020

Mokslo renginių archyvas 2019

Mokslo renginių archyvas 2018

Mokslo renginių archyvas 2017

Mokslo renginių archyvas 2016

Mokslo renginių archyvas 2015

Mokslo renginių archyvas 2014

Mokslo renginių archyvas 2012