Pradžia > Mokslas > Mokslo renginių archyvas > 2013 > Tarptautinė doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencija „Nacionalinių teisės sistemų sąveika: konvergencija ar divergencija?“

Tarptautinė doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencija „Nacionalinių teisės sistemų sąveika: konvergencija ar divergencija?“

2013 m. balandžio 25-26 d. pirmą kartą Vilniaus universiteto Teisės fakultete įvyko tarptautinė doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencija „Nacionalinių teisės sistemų sąveika: konvergencija ar divergencija?“.

Konferencijos idėja – kviesti diskutuoti doktorantus bei jaunuosius teisėtyrininkus iš Lietuvos ir užsienio apie nacionalinių teisės sistemų sąveikos aktualijas ir raidos tendencijas. Šiandien ko gero jau niekas neabejoja, kad socialiniai santykiai vis labiau peržengia anksčiau egzistavusias ribas. Globalizacija, regioninių rinkų kūrimas, aktyvi migracija, technologiniai perversmai bei daugelis kitų postmoderniajam pasauliui būdingų veiksnių daro įtaką valstybių tarpusavio sąveikai. Todėl yra itin aktualu kiek įmanoma geriau ištirti nacionalinių teisės sistemų sąveikos pokyčių tendencijas. Kiek skirtingų socialinių erdvių ribų išnykimas skatina nacionalinių teisės sistemų supanašėjimą viešojoje ir privatinėje teisėje, atskirose teisės šakose? O gal priešingai, tam tikrose srityse stebimas atvirkštinis, divergencijos, procesas? Į šiuos ir kitus šiuolaikiniam teisės mokslui aktualius klausimus ir buvo bandoma atsakyti doktorantams ir jauniesiems teisėtyrininkams skirtoje konferencijoje.

Kaip sakė vienas iš konferencijos organizatorių ir dalyvių Donatas Murauskas: „Konferencijos išskirtinumas yra pirmiausiai teisės doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų įvairovė, nes į konferenciją atvyko tyrėjai net iš 11 Europos valstybių. Taip pat svarbu paminėti konferencijos apimtį: pranešimų įvairovė yra labai plati, bet visas temas jungia bendras teisės sistemų sąveikos paieškos siekis. Konferencijos temų platumas ir dalyvių gausa (48 pranešimai) leido sukurti konferencijos sekcijas atitinkamose srityse, todėl kiekvienas dalyvis galėjo stebėti pranešimus būtent jį dominančioje srityje, pavyzdžiui, baudžiamoji teisė, darbo teisė, įmonių teisė ir kt. Svarbu pažymėti ir tai, kad konferencijos tikslas yra diskusijos, bendradarbiavimo skatinimas, todėl ypač svarbus ir sėkmingai įgyvendintas organizatorių uždavinys buvo pranešimų publikavimas prieš konferenciją. Išankstinis publikavimas suteikė galimybę konferencijos dalyviams susipažinti su pranešimais, iš anksto pasiruošti diskusijoms. Taip buvo siekiama sukurti kuo intensyvesnį grįžtamąjį ryšį pranešėjams jų atliekamų tyrimų atžvilgiu“.

Mokslo renginių archyvas 2013

Mokslo renginių archyvas 2020

Mokslo renginių archyvas 2019

Mokslo renginių archyvas 2018

Mokslo renginių archyvas 2017

Mokslo renginių archyvas 2016

Mokslo renginių archyvas 2015

Mokslo renginių archyvas 2014

Mokslo renginių archyvas 2012